Děkujeme vám všem, kteří jste podpořili náš projekt Hravé muzikoterapie na Startovači. Projekt byl díky vám úspěšný a nové nástroje - bubny, malé perkuse, Energy bars, Kalimby, Koshi, Kantele, flétny nabíjí a povznášejí.nov-nstroje

:-

Šestákovi © 2014. Všechna práva vyhrazena.